Health Hack Day

Diarienummer 2013-01450
Koordinator Seven Things AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2013 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Genomförande av både nätverksaktiviteter och hackathon under Health Hack Day gick mycket bra och syftet att stimulera öppen innovation föll ut väl med cirka 65 tävlande i drygt 20 lag. En bred blandning av kompetenser deltog och många intressanta förslag presenterades inför jury och publik. Fredagens nätverkande var uppskattat med många inspirerande talare och en bra mix bland de inbjudna gästerna som kom från både entreprenörsföretag såväl som mer etablerade företag, forskning, myndigheter och patientrepresentanter.

Resultat och förväntade effekter

I huvudsak syftade projektet till att utveckla prototyper, skapa kontakter och ny kunskap för de medverkande samt att ge exponering till öppen innovation som process och de bästa bidragen i tävlingen. Resultatet blev ett 20-tal lösningar inom ett brett spektrum av problemområden. Många mobila lösningar och även gamification och bärbara sensorer finns bland de lösningar som jobbades fram. Av de 21 bidrag som presenterades kommer 9 att vara med på stora scenen på Digital Health Days. Många nya kontaktytor har öppnats både bland de tävlande och de inbjudna besökarna.

Upplägg och genomförande

Det inledande nätverkseventet med intressanta talare var ett bra sätt att attrahera personer som annars kan vara svåra att få att delta på den här typen av event. Det skapade en bra grund för fortsatt dialog och intresse, samt att det med stor sannolikhet knöts många intressanta kontakter bland deltagarna. En tydligare styrning av bland annat tillgänglig tid för varje talare är nödvändigt och TED-formatet på max 20 minuter kan vara lämpligt. Vi fick feedback att det kan locka mer avancerade utvecklare och höja statusen på eventet om man har en mer selektiv urvalsprocess för deltagande.

Externa länkar

http://www.healthhackday.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.