Health Hack Academy 2014

Diarienummer 2014-02580
Koordinator STIFTELSEN VETENSKAPSSTADEN - Stockholm Science City / Vetenskapsstaden
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Health Hack Academy (HHA) är ett unikt 5-stegs program för att sammanföra organisationer, företag och entreprenörer i syfte att utveckla den digitala hälso-sektorn i Sverige; att ta fram nya digitala hälsolösningar samt marknadsföra Sverige som arena för Digital hälsa internationellt. Programmet genomfördes med stort intresse från deltagare. Totalt deltog sammanlagt 580 antal personer på DHH och HHA, inbjudningar och utskick nådde ut till över 2740 personer. DHD trendade på Twitter 25-26 aug.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är ett konceptualiserat och testkört 5-stegsprogram, Health Hack Academy för utveckling av digitala lösningar för att möta utmaningarna inom hälsa, vård och omsorg. Programmet är samtidigt ett event för att marknadsföra Stockholm och Sverige som arena för digital hälsa. Initiativet samlade bl.a. företag, branschorganisationer och patientorganisationer för att diskutera viktiga hälsofrågor. Med stor sannolikhet fortsätter flera av deltagarna att utveckla projekten i HHA. HHA planeras bli ett årligt inslag i Stockholm under de närmsta åren.

Upplägg och genomförande

HHA har till skillnad från andra hackathons tre moment utöver själva hacket plus att det 2014 var kopplat till den internationella konferensen Digital Health Days. Programmet börjar med en behovsformulering där lagen bildas och får välja en utmaning utifrån riktiga behov. Därefter sker ett 48h hackathon där ca 5 finalist-lag utses. Finalisterna får hjälp att utveckla sin idé till en prototyp i en workshop och slutligen pitch-träning för hur de ska presentera sitt projekt på DHD inför investerare, samarbetspartner eller andra viktiga intressenter.

Externa länkar

Health AHck Academys officiella hemsida Blogg av Vinnarna på HHA

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.