Health Connect

Diarienummer 2018-01247
Koordinator MEDICAL MINDS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Medical Minds helhetstjänst, Health Connect, för insamling och journalföring av patientdata utnyttjar tredjeparts sensorer för att göra mätningar på patienter som kan befinna sig i hemmet, på vårdcentral eller resande fot. Projektet syftar till att utveckla en mer avancerad och målgruppsspecifik prototyp och utvärdera denna i en primärvårds situation så att dess vårdvärde och effektiviseringspotential kan utvärderas.

Förväntade effekter och resultat

Systemet förväntas skapa bättre förutsättningar för patienter att få bra vård med färre besök och/eller skapa mervärde i samband med video och telefonkonsultation. Efter projektet genomförande ska feedback om vårdvärde och framförallt effektiviseringspotential samlas in för att på så sätt ligga till grund för en välavvägd och underbyggd prissättning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i Sverige på en primärvårdsinrättning. Inledningsvis ska en lämplig samarbetspartner samt patientgrupp identifieras. Överenskommelse om Mål, Scope, Patientgrupp, Tidsspann och omfattning. Ev. etisk prövning. Anpassning av mjukvara för hemenhet och molnserver samt användargränssnitt för remitterande läkare. Tidig demo med efterföljande justeringar och beslut om startdatum. Genomförande av tester i samarbete med primärvårdsinrättning och med insyn/vägledning av medicinska ombud från Medical Minds. Avslutning och sammanställning av resultat.

Externa länkar

Medical Minds övergripande hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.