Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Health Connect

Diarienummer
Koordinator MEDICAL MINDS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att skjuta fram den tekniska färdigställandegraden på Medical Minds system CheckMate®, för monitorering av patienter i hemmet, i samarbete med specialistläkare fokuserat på en relevant klinisk frågeställning för att utvärdera i en klinisk studie utförd av diabetespatienter i hemmiljö där patient själv aktivt bidrar med att genomföra mätningar och procedurer.

Långsiktiga effekter som förväntas

En molnbaserad plattform med tillhörande app har formats för patienter att själva genomföra relativt komplicerade procedurer (OGTT) men även enkla mätningar (Aktivitetsmätare, Blodsocker). Appen upplevs intuitiv vid en första utvärdering och kommer användas i en klinisk forskningsstudie. Studien förväntas samla in ett flertal observationer från mellan 50 till 100 patienter under en ca 6 veckor lång studie från hemmet.

Upplägg och genomförande

Genom att tidigt engagera läkare och sjuksköterskor specialiserade inom ett givet kliniskt område kunde kravbilden på systemet tidigt bli klart. Den tekniska utveckling blir därmed effektiv och målinriktad tidigt vilket gjorde det till en mindre utmaning än det kunde ha varit. Samarbete med forskande läkare är i det närmaste en förutsättning för att kunna genomdriva en godkänd etisk prövning och klinisk studieplan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01247

Statistik för sidan