Health Connect

Diarienummer 2016-02647
Koordinator MEDICAL MINDS AB
Bidrag från Vinnova 63 800 kronor
Projektets löptid maj 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Syfte och mål

Medical Minds har arbetat med legala och regulatoriska krav tillsammans med juridisk expertis för att öka kunskapen inom företaget i dessa frågor.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit värdefull input för affärsplanen samt en avtalsmall.

Upplägg och genomförande

Befintliga och kommande lagkrav analyserats i detalj. För att genomföra projektet har ett regelbundna arbetsmöten hållits.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.