Health Connect

Diarienummer 2016-02647
Koordinator MEDICAL MINDS AB
Bidrag från Vinnova 63 800 kronor
Projektets löptid maj 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Medical Minds har arbetat med legala och regulatoriska krav tillsammans med juridisk expertis för att öka kunskapen inom företaget i dessa frågor.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit värdefull input för affärsplanen samt en avtalsmall.

Upplägg och genomförande

Befintliga och kommande lagkrav analyserats i detalj. För att genomföra projektet har ett regelbundna arbetsmöten hållits.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.