Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hbg Mashup

Diarienummer
Koordinator HELSINGBORGS KOMMUN - Stadsledningsförvaltningen - Helsingborgs kommun
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbara matsystem

Syfte och mål

Syftet med Hbg Mashup var att tillsammans med andra kommuner flytta fram positionerna i det offentliga Sverige. Vi lyckades pusha oss själva till att prata om den konkreta framtiden - att vi jobbar för att avveckla vårt eget avfallsbolag eftersom det inte ska finnas sopor i framtiden och att vi vill ta emot de största fartygen i världen. Vi möjliggjorde också för andra kommuner - både genom deltagande som medverkande samt genom att de fick presentera på scen. Antal deltagare: 1026 (mål 900). Antal kommuner på plats: 72 (mål 50).

Resultat och förväntade effekter

Vi lyckades pusha oss själva till att prata om den konkreta framtiden, 12 medarbetare från koncernen Helsingborg pratade om vår gemensamma konkreta framtid - det gav positiv effekt eftersom det ger mer vilja att innovera i vår organisation, speciellt eftersom alla våra chefer fanns på plats.

Upplägg och genomförande

Utöver det vanliga formatet scen/publik hade vi även workshops, walk and talk, dinner with friends samt hackathon. Överlag mycket uppskattat. 76% av de deltagande gav Hbg Mashup högsta eller nästa högsta betyg (mycket bra/bra). Vi utmanade också alla talare att korta ner sitt framförande, vissa fick endast 1 minut. Det utmanade oss i genomförandet och det utmanade talarna på scen men vi lyckades och det var värt det.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 april 2018

Diarienummer 2018-02040

Statistik för sidan