Hbg Mashup

Diarienummer 2018-02040
Koordinator HELSINGBORGS KOMMUN - Stadsledningsförvaltningen - Helsingborgs kommun
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovationskraft i offentlig verksamhet - Strategiska insatser 2018-2020

Syfte och mål

Syftet med Hbg Mashup var att tillsammans med andra kommuner flytta fram positionerna i det offentliga Sverige. Vi lyckades pusha oss själva till att prata om den konkreta framtiden - att vi jobbar för att avveckla vårt eget avfallsbolag eftersom det inte ska finnas sopor i framtiden och att vi vill ta emot de största fartygen i världen. Vi möjliggjorde också för andra kommuner - både genom deltagande som medverkande samt genom att de fick presentera på scen. Antal deltagare: 1026 (mål 900). Antal kommuner på plats: 72 (mål 50).

Resultat och förväntade effekter

Vi lyckades pusha oss själva till att prata om den konkreta framtiden, 12 medarbetare från koncernen Helsingborg pratade om vår gemensamma konkreta framtid - det gav positiv effekt eftersom det ger mer vilja att innovera i vår organisation, speciellt eftersom alla våra chefer fanns på plats.

Upplägg och genomförande

Utöver det vanliga formatet scen/publik hade vi även workshops, walk and talk, dinner with friends samt hackathon. Överlag mycket uppskattat. 76% av de deltagande gav Hbg Mashup högsta eller nästa högsta betyg (mycket bra/bra). Vi utmanade också alla talare att korta ner sitt framförande, vissa fick endast 1 minut. Det utmanade oss i genomförandet och det utmanade talarna på scen men vi lyckades och det var värt det.

Externa länkar

På www.hbgmashup.se kan hela programmet ses i filmat format.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.