HAWC - filmklippning som molntjänst

Diarienummer 2012-00318
Koordinator HAWC International Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att utveckla HAWC Internationals On Demand-plattform för professionell filmklippning till en skalbar molntjänst. Projektet har varit framgångsrikt, uppfyllt de mål som satts för projektet och säkerställt funktionalitet och skalbarhet ur ett tekniskt perspektiv.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har varit framgångsrikt och resulterat i dynamisk skalbarhet för HAWCs On Demand-tjänst. Detta är ett avgörande framsteg som möjliggör användande av HAWCs plattform för arbete och samarbete på distans i geografiskt vitt åtskilda regioner.

Upplägg och genomförande

Samarbetet mellan HAWC International och forskargruppen på Umeå Universitet har varit fruktbart och har resulterat i konkreta forskningsresultat och dokumentation av betydande värde. Forskargruppen har genom projektet fått en fördjupad förståelse för hur forskningen kan tillämpas och bidra till kommersiell produktutveckling.

Externa länkar

HAWC International AB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.