Haveridetektor i hydraulmaskiner

Diarienummer 2014-01935
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för elektronikkonstruktion
Bidrag från Vinnova 1 997 707 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - maj 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 vår

Syfte och mål

Syfte och mål i projektet har varit att eliminera risker i en kommersialisering av haveridetektorn, dvs. att kostnad, funktion och form uppfyller de industriella kraven. Förbättra affärsplan & bygga partnerskap. Projektet har i samverkan med potentiella kunder, underleverantörer tagit fram en produkt som är kostnadseffektivt att producera och uppfyller kundkraven. Vidare har produktens affärsplan uppdateras enligt projektresultaten, vilket också innehåller en plan och överenskommelse med ett företag att kommersialisera produkten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en haveridetektor som har verifierats i labbmiljö och i industriell miljö. För att kunna industrialisera produkten har produktionsunderlag tagits fram och verifierats. För att ta fram en affärsplan har en marknadsanalys och djupare analys av några få kunder genomförts. Detta har lett fram till en vässad affärsplan och ett avtal med en partner som kan ta produkten ut på marknaden. Utöver detta har projektet lett till en fortsättning där haveridetektorn kommer att långtids testas och till ett projekt där teknologin används för ett annat användningsområde.

Upplägg och genomförande

Projektet har uppfyllt de mål och leveranser som definierades i ansökan, dock har vi fått vissa förseningar av vissa delar samt att genomförandet har ändrats i vissa delar. Vi har genomfört aktiviteterna med egen personal istället för med konsulter, detta eftersom våra egna upparbetade kontakter gjort arbetet effektivare. Vi har också flyttat kostnader från material till arbetstid, detta för att hantera ett antal revisioner vi tvingats göra på konstruktionen för att säkerställa en robust funktion för haveridetektorn.

Externa länkar

Projektwebben för projektet vid Mittuniversitetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.