Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hästnäringens Innovationscentrum - En nytänkande och normkritisk metod för innovation

Diarienummer
Koordinator ECLECT AB
Bidrag från Vinnova 740 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Innovate Passion har testat och utvecklat en innovationsmetod som effektivt ökar innovationskapaciteten för idéburna organisationer. Fokus har varit den eftersatta och kvinnodominerade hästnäringen, som normalt antas ha stora utmaningar i att klara en systemtransformation utan stöd från omvärlden. Arbetet har haft en tydlig normkritisk och experimentell utgångspunkt och baserats på den inneboende kraften i passionen för sporten och hästen. Projektet har resulterat i en fullvärdig metod för att öka innovationskapaciteten som kan implementeras i civilsamhället

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en nytänkande normkritisk metod som effektivt ökar innovationskapaciteten i hästnäringen och på sikt även kan spridas vidare till andra idéburna organisationer. Innovate Passion har fått nya individer inkluderade i innovationssystemet och skapat ett antal vitala idéer som kan utvecklas till nya produkter och tjänster. Med effektiv kommunikation har projektet fått mycket uppmärksamhet i media vilket ökar kännedomen om innovation, förändra attityd till teknik, innovation och entreprenörskap samt påverka viljan att delta i innovationsprocesser.

Upplägg och genomförande

I förstudien konstaterades grundläggande utmaningarna i form av starka traditioner och normer, hierarkiska strukturer, hög grad av homogenitet, låg förändringskapacitet, bristande samverkan samt höga trösklar för att ta del av teknik, entreprenörskap och innovation. En metod formulerades som tog fasta på dessa utmaningar och skissade på konkreta lösningar, vilka sedan testades i praktiken med en serie experimentella workshops och analyser. Metoden justerades och vidareutvecklades under projektet gång med hög grad av inverkan och samverkan med projektets deltagare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 november 2018

Diarienummer 2018-04800

Statistik för sidan