Hästnäringens Innovationscentrum - En nytänkande och normkritisk metod för innovation

Diarienummer 2018-04800
Koordinator ECLECT AB
Bidrag från Vinnova 740 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syfte Utveckla en nytänkande och normkritisk metod för innovation som ökar viljan för kvinnor att engagera sig i teknik, innovation och entreprenörskap Mål Förändra inställning och förhållningssätt till teknik, innovation och entreprenörskap Öka viljan att söka naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Öka antalet kvinnor som engagerar sig i teknik, innovation och företagande

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat på kort sikt är en väldokumenterad normkritisk process som ger nya insikter i problematiken och formulerar en plan för fortsatt utveckling. Efter projektets slut påbörjas en period av implementering av processen, vidareutveckling och spridning av kunskapen. Målsättningen på längre sikt är en väl implementerad process i riksanläggningarnas verksamhet som konsekvent bidrar till ökat intresse för teknisk utbildning och bristyrken. Andelen studerande från Riksanläggningar som söker sig vidare till högre teknisk utbildning ska öka väsentligt.

Planerat upplägg och genomförande

I AP1 görs research av befintlig kunskap, intervjuer och egna undersökningar för att sammanställa erfarenheter och beslutsunderlag. AP2 och AP3 är en serie av workshops och co-creation-tillfällen, där kvinnliga deltagare från hela hästnäringen påverkar utformningen. Syftet är att vidareutveckla metoden tillsammans med kvinnor från hästnäringen och skapa konkreta projekt som engagerar deltagarna under projekttiden. I ett sista och avslutande steg, AP4, samlas erfarenheterna och lärdomar, analyseras och färdigställs i en projektrapport med tillhörande utvecklingsplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.