Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Harriet - Tillämpad genusforskning inom starka FoI-miljöer vid KTH/HERO-M

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01814

Statistik för sidan