Harriet Applied gender research in strong RI milieus at KTH/HERO-M

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för materialvetenskap
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration December 2008 - June 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-01814

Page statistics