Handlingskraft i samverkan - Malmö högskolas Strategi 2020, vision och implementation

Diarienummer 2013-02506
Koordinator Malmö högskola
Bidrag från Vinnova 355 003 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att göra en förstudie inför en ansökan i steg 2 inom Vinnovas utlysning ´UoH Strategiska utveckling av samverkan´. I förstudien studerades tre olika områden, 1) Samverkansarenor för forskning och utbildning, 2) Bedömning av färdigheter i extern samverkan vid anställning och befordran av medarbetare och 3) Kvalitetssäkring av samverkan i utbildning. Arbetet genomfördes i samarbete med åtta andra lärosäten. Förstudien resulterade i tre ansökningar till Vinnova i steg 2.

Resultat och förväntade effekter

Målet för hela projektet, förstudien plus steg 2, är att öka antalet externa samarbetspartners och åstadkomma en ökning av forskningssamarbeten, utmaningsdriven innovation och utbildning med kvalitetssäkrad samverkan. Vi förväntar oss att de projekt som beskrivs i ansökningarna MAIN, CARENA och ´Incubating for Public Innovation´ har potential, om de beviljas, att uppfylla projektets mål: att öka antalet externa samarbetspartners och åstadkomma en ökning av forskningssamarbeten, utmaningsdriven innovation och utbildning med kvalitetssäkrad samverkan.

Upplägg och genomförande

Projektet har vitaliserat diskussionen kring samverkan så väl internt på Malmö högskola som med andra lärosäten. Vi har tex haft diskussioner med andra lärosäten kring strategisk ledning av samverkan och hur man kan utveckla samverkansinslagen i utbildningsprogram. Det har lett till bättre insikt i hur andra arbetar med samverkansfrågor. Enligt plan skulle ytterligare aktiviteter kring arenor genomförts, men då tidslinjerna var snäva fanns det inte möjlighet till detta. Inte desto mindre har processen kring arenor haft en positiv effekt och arbetet kommer att fortsätta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.