Handledningsmaterial NOVA - utveckling och test

Diarienummer 2016-04989
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Göteborg
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla ett digitalt handledningsmaterial på svenska som genom exempel stödjer tillämpningen av metodmaterialet NOVA. Material består av tre delar. Dels huvudtexten som innehåller en introduktion samt tre fiktiva exempel baserade på riktiga case som i berättande form beskriver hur NOVA kan tillämpas, Dels två bilagor. Den ena bilagan är en anpassningsbar presentation som kan användas för att beskriva NOVA. Den andra bilagan består av fyra stycken s.k Dialogdukar som grupper kan använda för att få en grundläggande förståelse för NOVA materialet.

Resultat och förväntade effekter

Resultat uppfyller projektets syfte och mål. Efter test av materialet förväntar vi oss att det ska vara lätt för användare som vill sätta sig in i NOVA att göra det.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt den planerade metodiken med gemensamma workshopar och tester. Dock har tidplanen sträckts ut på grund av dels alla projektmedlemmars höga arbetsbelastning i början av projektet, dels en medlems sjukskrivning under en senare period.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.