Hälsovård i förändring - Innovativa mHälsa teknologier för främjande av bättre hälsa (Health in Hand)

Diarienummer 2016-03797
Koordinator Blekinge tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Workshopen i Bengaluru var lärorik och erbjöd utmärkta möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring projekten som erhållit finansiering inom utlysningen ´Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention´ (2013).

Resultat och förväntade effekter

Vi samarbetar nu kring publicering från projektet ´Health in Hand´. Resan till workshopen samt vår medverkan på själva workshopen gav oss ytterligare möjligheter att tillsammans med den indiska partnern diskutera hur vi på bästa sätt kan publicera erfarenheter och sprida kunskap om projektet under återstående månader (projektet har förlängts t o m mars 2017). Eftersom vårt projekt är tvärvetenskapligt, med kopplingar både till vårdvetenskap och datavetenskap med flera teknikvetenskaper, är sådana möjligheter till tvärvetenskaplig dialog under flera dagar extra värdefulla,

Upplägg och genomförande

Resan gick bra, även om det pågick oroligheter i Bengaluru på grund av strider om vatten mellan två delstater när vi var där. Workshopen var mycket givande. (Resans upplägg: bilresa R-by-Malmö, tåg t Kastrup, flyg via Dubai t Bengaluru, ankomst 12/9. Hotell 3 nätter i Bengaluru. Workshop anordnat av DBT 13-14/9. Hemresa15/9 via Dubai t Kastrup. Ankomst Kastrup em 15/9. Tågresa Kastrup t Malmö, bilresa Malmö t Ronneby.)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.