Hälsoprojektet Kom igen!

Diarienummer
Koordinator UNGDOMAR AB - UNGDOMAR AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Då projektet ej har lanserats utvärderas här delmålen. Det främsta syftet med Kom igen! är att genom interaktiva metoder och teknik, främja ungas hälsa och därmed bidra till ett sundare samhällsklimat. Genom intervjuer med ledande forskare kommer vi med hjälp av artiklar samt animationer och illustrationer uppnå målet att tillgängliggöra forskningsinformation till unga på ett sätt som tilltalar målgruppen. Detta arbete har genomförts enligt upplagda tidsplaner.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna är att projektet genom marknadsföring i sociala medier, på Ungdomar.se och via projektets samarbetspartners ska nå en merpart av Sveriges unga. Projektet är upplagt på ett sådant sätt att det är relevant både för de som är direkt och de som är indirekt drabbade av de olika ämnena. Genom forskning och fakta ämnar projektet höja ungas kunskaper om hälsa och med hjälp av självhjälpsövningar ges verktyg att hitta sin egen väg till ett sundare liv.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har genom löpande avstämningar tillsammans med projektets styrgrupp uppfyllts enligt projektmålen. Vi har under året sammanställt de intervjuer med forskare, som tidigare genomförts. När projektet lanseras på Ungdomar.se kommer en kampanjsajt att byggas med artiklar, illustrationer och animationer. På sajten kommer unga enkelt att kunna ta del av forskningsinformation samtidigt som de kan diskutera med andra i forumet, och ställa sina frågor till vår Stöd & Svar-panel.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.