Hälsofrämjande innovation i samverkan

Diarienummer 2017-01272
Koordinator Malmö universitet - Fakulteten för Hälsa och samhälle
Bidrag från Vinnova 8 622 600 kronor
Projektets löptid maj 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Trots ett effektivt välfärdssystem så visar OECD, WHO och forskare på att ojämlikheter i hälsa ökar i Sverige, vilket påverkar både ekonomisk tillväxt och risken för sjukdomar. En angelägen samhällsutmaning är att minska gapet i denna ojämlika hälsa i befolkningen. Syftet med projektet är att utveckla ett hälsofrämjande arbete som tar sig an denna utmaning genom en innovationsplattform i socialt utsatta områden som tar utgångspunkt i medborgarna behov i samverkan med näringslivet, offentlig/idéburen sektor och akademins professionsutbildningar.

Förväntade effekter och resultat

När individer i socialt utsatta områden blir medproducenter till framtidens hälsotjänster i co-labs för open innovation, i ett arbetssätt som i sig är hälsofrämjande, uppstår såväl innovationer för samhälle/näringsliv som en förbättrad självupplevd hälsa hos deltagande individer. Behövliga systemförändringar identifieras genom samverkans aktiviteter såväl som i idéer till nya produkter/tjänster samtidigt som individer genom sociala processer integreras i samhället och till utbildning och arbete.

Planerat upplägg och genomförande

Innovationsplattformen består av tre UDI - lab som relaterat till tandhälsa, egenvård, träning och hälsoinfo/kommunikation i grupper av barn, ungdomar, kvinnor/ män i socialt utsatta stadsområden. Labbens målsättning är samproduktion av innovativa produkter/tjänster för hälsa utifrån användarnas egna behov. Innovationsplattformen skall följas upp och utvärderas enligt en internationell modell CBPR (community based participatory research se Wallenstein) som utvärderar partnerskap, social impact samt mäter självskattad hälsa i relation till genus/etnicitet/klass.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.