Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hälsofrämjande innovation i samverkan

Diarienummer
Koordinator Malmö universitet - Fakulteten för Hälsa och samhälle
Bidrag från Vinnova 7 610 596 kronor
Projektets löptid maj 2017 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Jämlikare hälsa mellan befolkningsgrupper utifrån en plattform med användardrivna innovationsprocesser som producerar hälsofrämjande produkter/tjänster med offentlig/privat/ideburen sektor, akademi och innevånare har implementerats i ett socialt utsatt område. En arbetsmodell som bygger på en användardriven process med verktyg till plattformen har utformats och prövats, och en ny nätverkande funktion har inrättats. Plattformen med dess arbetsorganisation kan spridas och användas i olika kontexter. En tvärvetenskaplig utvärderingsmodell har integrerats.

Resultat och förväntade effekter

Plattformen är en social investeringsmodell för hälsofrämjande arbete och fyller ett gap mellan primär och sekundärprevention. Sammantaget visar arbetsmodellen att den självupplevda hälsan förbättras genom social integrering och de användardrivna innovationsprocesserna. Arbetsmodellen utvecklar egenmakt genom användardriven innovation när innevånare från bostadsområden integreras i processerna. Systemhinder för p-helix samverkan identifieras i plattformen på strategisk nivå och lösningar etableras genom den lokalt förankrade plattformen på operativ lokal nivå.

Upplägg och genomförande

En plattform har etablerats i ett socialt utsatt område i Malmö. Den självskattade hälsan har förbättras samtidigt som befolkningen upplever social integration och inkludering. Plattformen testar innovativa lösningar i sina lab i en p-helix struktur och har utvecklat produkter men också förslag på nya tjänstinnovationer. Plattformen integreras och sprids i dialoger med kommuner, i programstyrning, aktivitetsverksamheter med fastighetsägare samt idéburna organisationer

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2017

Diarienummer 2017-01272

Statistik för sidan