Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hälsofrämjande innovation i samverkan

Diarienummer
Koordinator Malmö högskola - Hälsa och samhälle
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att regional hälso- och sjukvård och tandvård, kommunens socialtjänst samt olika folkhälsoaktörer tillsammans med privata näringslivsaktörer, idéburen sektor och medborgare samt akademi skapar förutsättningar för en integrerad hälsofrämjande arena i form av living labs i socialt utsatta områden. En prototyp och en organisation för en sådan arena av UDI- drivna hälsofrämjande living labs, är framtagen i initieringsfasen tillsammans med sektorer och medborgare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förbättra hälsan för individer och grupper genom att utveckla människors egenmakt och på sikt uppnå strukturförändringar, samt utveckla nya produkter och marknader genom bättre samverkan. Prototypens organisering ger förutsättningar till dessa strukturförändringar mellan sektorer och innevånare i gränslandet mellan privat/offentlig och idéburen sektor och akademin.

Upplägg och genomförande

Prototypen som ovan beskrivits har tagit utgångspunkt i befolkningens egna behov genom en rad aktiviteter, i ett socialt utsatt område med hög arbetslöshet, kriminalitet, låg utbildning och en stor andel icke svensktalande befolkning. Under initieringsfasen har vi skaffat oss en bild av tänkbara medverkande aktörers behov och processat fram ett förslag på prototyp genom omvärldsanalyser, workshops, seminarier och personliga intervjuer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00421

Statistik för sidan