Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hälsodata innovationsplattform för ökad data användning inom medicinsk forskning

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2023 - oktober 2026
Status Pågående
Utlysning Avancerad digitalisering - Möjliggörande tekniker

Syfte och mål

Projektet HDIP är en förändringsinitiativ som utnyttjar ledande forskning, avancerad dataanalys, tvärvetenskapligt samarbete och etiska överväganden för att revolutionera hälso- och sjukvårdsforskning och leverans i Sverige inom data-drivna innovation. Dessutom syftar projektet till att positionera Sverige som en ledare inom datadrivet innovationer och i nära samarbete inom EU och internationellt.

Förväntade effekter och resultat

HDIP spelar en central roll i att främja forskning, förbättra patientvård, optimera sjukvårdsoperationer och driva innovation inom life science. Det ger forskare och organisationer möjlighet att dra nytta av datans fulla potential och leder till påtagliga fördelar i form av förbättrade hälsoutfall, kostnadsbesparingar och transformerande upptäckter.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetspakets titel: WP1 - HDIP Projektledning / koordinering - arbetsledning, statusrapportering och uppföljning Arbetspakets titel: WP2 - HDIP Styrning / verksamhetsledning - utveckla processer och arbetssätt Arbetspakets titel: WP3: Juridisk, etisk och integritetsskydd av hälsa och patient data Arbetspakets titel: WP4 AI Tekninker för privacy protecting, privacy enhancing och synthetic data - definera rutiner och förhållningssätt av personuppgifter inom hälsa och medicin Arbetspakets titel: WP5 Disseminering / Kommunikation - Synliggöra aktiviteter

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 mars 2024

Diarienummer 2023-02784

Statistik för sidan