Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hälso-och miljöpåverkan av additiv tillverkning och dess utmaningar för en hållbar produktion- HÄMAT

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Under projektet har målet varit att identifiera utmaningar med området kring säkert användande av AM och att tydliggöra frågeställningarna. Detta har skett i samband med att workshops har hållits för att belysa just dessa frågor. Mätningar av emissioner har också utförts för att tydligare klargöra var behoven och var utmaningarna ligger för att på sikt få till en mer hälso- och miljömässig användning av AM. En breddning av konsortiet har skett genom öppna workshops där nya deltagare samverkat för en tydlig fortsättning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projektet identifierades fem stycken behovspunkter för att lösa utmaningarna för ett säkert och hållbart användande av AM. Dessa fem behovspunkter är: 1.Garantera global hållbarhet vid användning av AM 2.Garantera säker användarmiljö och produktanvändning av AM 3.Lagar, regler och riktlinjer skapas för AM och arbetsätt för att dessa ska följas 4.Utveckling och implementering av teknik för säkert användande av AM 5. Utbildning för säker användning av AM Genom mätningar har det visat sig att emissionerna från AM-utrustning är betydligt högre än tidigare förutspåtts.

Upplägg och genomförande

Att genom att anordna workshops där externa deltagare utanför projektet deltagit har behovet kring utmaningen tydligare kunnat tydliggöras och identifieras. Representanter från flera delar av värdekedjan har skapat en bra synergi för att förstå problematiken, och genom samverkan, nya möjliga lösningar att undersöka. Genom att utföra en enklare mätning av emissionerna har vi tydligt kunna visa på behovet att lösa utmaningen och vilka riskerna är om den inte belyses.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 april 2017

Diarienummer 2017-01256

Statistik för sidan