Hälso- och miljöpåverkan orsakad av additiv tillverkning och utmaningar för en hållbar produktion 2- HÄMAT2

Diarienummer 2018-03336
Koordinator Swerim AB - Material- och Processutveckling
Bidrag från Vinnova 9 997 120 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2018 (autumn)

Syfte och mål

Syftet med HÄMAT2 är att Additiv Tillverkning (AM) ska nå sin fulla potential som ett hållbart tillverkningssätt, genom att hantera risker med AM för hälsa och miljö. Projektets ambition är att möjliggöra en konkurrenskraftiga Svensk industri som ligger i framkant på EU-nivå map hållbar AM. Hållbar AM uppnås genom att klarlägga risker och tillämpa tekniska- och tillsynlösningar, som tas fram i detta projekt. HÄMAT2 kommer i slutändan etablera riktlinjer och resultera i en plan för utformning av AM-kedjans anläggningar som tillgodoser yrkes-, konsument- och miljöskydd.

Förväntade effekter och resultat

Tack vare HÄMAT2 så kommer noggrann utgångsdata tas fram i Sverige, med avseende på hälso- och miljörisker i AM-kedjan. För att förbättra en eventuellt dålig situation så kommer lösningar utarbetas som kan utgöras av rutiner, teknik och/eller tillsyn, vilket säkerställer en säker och hållbar industri. Detta kommer bidra till säkrare arbetsplatser och miljö genom att eliminera och/eller reducera negativa effekter av aktiviteter i AM-kedjan. Djupare kunskaper om hälso- och hållbarhetsaspekter av AM och dess effekt på samhället och ekonomin förväntas dessutom.

Planerat upplägg och genomförande

I detta projekt identifierar vi risker, och sätt att hantera dessa, längs värdekedjan för AM. Identifieringen av risker görs genom mätningar av emissioner (partiklar och föreningar) vid AM-kedjans anläggningar, materialkaraktärisering, toxicitetsmätningar och hälsokontroller av operatörer. Lösningar för de klarlagda riskerna kommer utarbetas, och kan utgöras av t ex ökad automatisering, ventilation, bättre återvinning och utökade rutiner för hälsokontroll. Därefter testas lösningarna tillsammans med industriparterna och rekommendationer för tillsyn utarbetas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.