Hallmark Event Innovation

Diarienummer 2009-01772
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för samhällsvetenskap, Östersund
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - november 2012
Status Avslutat