Hallmark Event Innovation

Reference number
Coordinator Mittuniversitetet - Institutionen för samhällsvetenskap, Östersund
Funding from Vinnova SEK 2 400 000
Project duration October 2009 - November 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-01772

Page statistics