Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållfasthetssortering av kvalitetsvirke

Diarienummer
Koordinator Linnéuniversitetet - Institutionen för teknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål har varit att undersöka möjligheten att utveckla en ny metod för hållfasthetssortering av konstruktionsvirke. Metoden innebär att styrkan för varje bräda beräknas med hjälp av finita elementanalyser baserade på brottmekaniska modeller anpassade för materialet trä. Antalet analyserade brädor har varit begränsat och de beräknings- och materialmodeller som tagits fram har varit relativt grova. Trots detta visar en jämförelse mellan beräknade och faktiska hållfastheter att möjligheten att utveckla en deterministisk sorteringsmetod bör undersökas vidare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Dagens sorteringsmetoder baseras på statistiska samband mellan styvhet och hållfasthet. Styrkan hos dessa samband uttrycks med hjälp av förklaringsgraden (R2) som för kommersiella sorteringssystem oftast ligger mellan 0.4-0.6. För de brädor som analyserat i detta projekt erhölls R2=0.54 mellan brottmekaniskt beräknad och faktisk böjhållfasthet. Dessutom har en ny och tidigare ej använd s.k. indikerande egenskap undersökts med mycket lovande resultat. Sortering med denna IP kan ge R2-värden på över 0.70 och den bör kunna introduceras på marknaden inom ca två år.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt den plan som redovisats i ansökan. De 20 brädorna har konditionerats till jämviktsfuktkvot, axiell E-modul har bestämts med en handhållen MTG Timber Grader och snedfibrighetens variation har detekterats med en WoodEye-skanner. Genom böjprovning enligt EN 408 har faktisk böjhållfasthet fastställts. Samtidigt mättes töjningsfält på brädornas flatsidor med två optiska system för beröringsfri deformationsmätning. Grundläggande algoritmer för hållfasthetsprediktion togs fram i ett examensarbete vars resultat sedan vidareutvecklades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02004

Statistik för sidan