Hållbart säkerhetsarbete i komplexa organisationer

Diarienummer
Koordinator MTO SÄKERHET 2010 AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla befintlig kunskap och metodik angående säkerhetarbete i säkerhetskritiska branscher samt att utveckla en praktiskt användbar metod för att genomföra proaktivt och hållbart säkerhetsarbete utifrån både ett systemperspektiv och individperspektiv. Målet var att utveckla en metodprototyp som kan introduceras på marknaden. Projektet har resulterat i ökad kunskap och erfarenhet av proaktivt säkerhetsarbete samt en praktiskt testad metodprototyp redo att introduceras på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en metodprototyp för proaktivt och hållbart säkerhetsarbete som tar hänsyn till säkerhet, ekonomi så väl som miljö. Metodprototypen visade sig praktiskt användbar där resultatet kunde visualiseras på ett effektivt sätt. Att inta ett proaktivt och hållbart synsätt i säkerhetsarbetet representerar något helt nytt på marknaden vilket förväntas öka MTO Säkerhets konkurrenskraft. Projektet har medfört att MTO Säkerhet har kunnat förstärka bilden av företaget som ett företag med spetskompetens inom säkerhetsarbete.

Upplägg och genomförande

Utifrån en litteraturstudie av tidigare forskning togs en metodprototyp fram, vilken sedan utvärderades i relation till mer traditionella metoder. Utvärderingen genomfördes i samband med traditionella riskanalyser som genomfördes inför omorganisationer i en organisation inom järnvägsbranschen. Riskanalyserna genomfördes i mindre grupper i form av uppgiftsanalyser. I samband med detta introducerades den nya metodprototypen. Erfarenheten visade att metodprototypen kunde användas effektivt i samband med riskanalyser.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00372

Statistik för sidan