Hållbarhet i sparbanksstyrelser (HISS)

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning och organisering – forskning för ökad innovationsförmåga
Ansökningsomgång Innovationsledning och organisering - forskning för ökad innovationsförmåga 2018

Syfte och mål

Projektet "Hållbarhet i sparbanksstyrelser (HISS) - Hävstång för innovation och hållbarhet i mindre företags affärsutveckling" syftar till att utveckla, testa och införa metoder för innovativt hållbarhetsarbete för sparbanker och deras företagskunder. Projektets mål är att genom verktyg för sparbanksstyrelser uppnå innovativt hållbarhetsarbete i mindre företags affärsutveckling, i riktning mot FNs klimatmål 2030.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat av HISS är verktyg och tillämpningar i praktiken som inspirerar andra sparbanker och små och medelstora företag att åstadkomma faktiskt miljöförbättring kopplat till den egna affärsmodellen. Dessutom förväntas projektet utveckla uppföljnings verktyg för att mäta miljö- och affärsmässiga effekter med avstamp i ”triple bottom line” för att nå FN klimatmål 2030.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har en praktisk ansats med fokus att leverera synbara resultat i de engagerade bankerna och hos deras företagskunder. I korthet kommer följande aktiviteter att genomföras: -Inledande litteraturstudier. -Europeisk ”benchmark” av vad som redan pågår inom den europeiska sparbanksrörelsen. -Interna workshops med bankstyrelserna. -Workshops med potentiella och befintliga kunder. -Utveckling av verktyg. -Utveckling av strategi och policy för respektive bank. -Utveckling av kunderbjudande. -Beskrivning av god practise. -Författande av två vetenskapliga artiklar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2018

Diarienummer 2018-02905

Statistik för sidan