Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara stadstransporter för människor och gods

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6000 M1.7
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - mars 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med det föreslagna projektet är att utarbeta ett underlag för vad den fortsatta forsknings- och innovationsverksamheten kring hållbara stadstransporter i Göteborgsområdet skall inriktas mot. Viktigt är att klarlägga vad såväl den publika som privata delen av transportsystemet är beredda att fortsatt engagera sig i. Koncept av intresse för att utvärdera i större demonstrationsprojekt skall bl a identifieras. Vidare kommer förslag till en förstärkning av det öppna innovationssystemet att utarbetas. Det behövs alltså en mer detaljerad genomlysning av ambitioner och mål för ett integrerat transportsystem i Göteborg; koncept som kan vara basen för att nå ambitionerna och med dem förknippade affärsmodeller, regelverk, incitament och teknik; innovationsprocessens organisation; kluster med nödvändiga aktörer; road-maps i vilka de forsknings-, och innovationsaktiviteter som krävs för att förverkliga ambitionerna beskrivs. För de mest aktuella koncepten kommer möjligheten att driva demonstrationsprojekt, som kan underlätta ett förverkligande, att analyseras. Det finns dessutom ett behov att hitta sätt att förbättra innovationssystemets funktion inom transportområdet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01718

Statistik för sidan