Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet

Diarienummer 2014-04288
Koordinator RISE ICT AB - SWEDISH ICT RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 9 497 866 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment (Complete application 2014)

Syfte och mål

Målet med projektet var att för hem och fastigheter utveckla och testa öppna tjänsteplattformar som möjliggör delning av data och utrustning på ett standardiserat och kontrollerat sätt. Syftet är att reducera inlåsningseffekter, öppna upp för innovativa tjänster från tredjepart samt att förenkla för alla inblandade aktörer allt på ett hållbart och säkert sätt. Projektet inkluderade teknik, nya samverkans- och affärsmodeller och även bred marknadsföring av konceptet. Detta genomfördes för privata tjänster i hemmet samt professionella fastighets- och omsorgstjänster.

Resultat och förväntade effekter

Projektet lyckades skapa bred acceptans för öppna tjänsteplattformar för professionella tjänster även utanför projektet - men lyckades inte identifiera ett bra business case för privattjänster i hemmet om de inte erbjudas på en plattform baserat på professionella tjänster. Två av projektets behovsägare kommer att gå direkt vidare med konceptet efter projektet avslutats, den ena runt fastighetstjänster tillsammans med en konstellation från projektet och den andra inkluderar även övriga plattformsleverantörer och tar ett bredare grepp som inkluderar en hel kommun.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i tre spår i olika piloter: För fastighetstjänster byggdes målbilden från grunden baserat på en kommersiell öppen IoT plattform. För privata tjänster i hemmet ”öppnades” en befintlig sluten, vertikal plattform. För omsorgstjänster utgicks från en befintlig delvis sluten plattform som gradvist utvecklades mot mer öppenhet. Visionen för de tre spår var identisk, men med helt olika affärslogiker och betalningsförmågor. Aktörskonstellationer och samverkansmodeller testades och det gjordes analyser av business cases samt ansvarsområden.

Externa länkar

Hemsidan kommer under 2018 flyttas till en ny domän. Googla då ”RISE hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet”.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.