Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara matsystem - Härnösand

Diarienummer
Koordinator Omställningsnätverket
Bidrag från Vinnova 1 414 310 kronor
Projektets löptid juni 2022 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Insatser för civilsamhällets transformation
Ansökningsomgång Civilsamhällets lösningar för klimatomställning

Syfte och mål

Projektet Hållbara matsystem Härnösand har till syfte att få igång stadsnära framställning, förädling, distribution och kompostering av livsmedel i ett livgivande kretslopp inom kommunen. Projektet tar inspiration ifrån och ger näring till civilsamhället som utmanas och uppmuntras att öva självorganisering för att få igång samtal, grupper och platser som tar plats i anspråk för att delta i matens och därmed livets lokala kretslopp, social- och biologisk mångfald. Vi ska också öka kommunens självförsörjningsgrad och sprida idén till andra kommuner i hela landet.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att effekten blir ett mer aktivt civilsamhälle, relationer både ökar i antal och fördjupas. Att fler fullt ut axlar rollen som medborgare - aktiva medskapare i en livfull kommun. Konkreta effekter är att vi ökar: - resiliensen i kommunen i synnerhet när det gäller kunskap om matproduktion och förädling, - antal platser som producerar och förädlar mat - mängden mat som produceras samt - förmågan att självorganisera.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets framgång vilar på att vi får en bra och bred respons från människor som kan tänka sig vara aktiv i någon verksamhet samt från de som kan tänka sig stödja någon verksamhet. Första delen i projektet blir till att engagera och entusiasmera människor att vilja prova att lägga till odling, förädling, distribution eller kompostering i sina liv. Vi bjuder in till flera öppna samtal, möten och events kring mat inklusive en Warm Data Lab. Vi ska också testa Reconomy-konceptet för att matcha verksamhetsidéer med finansiärer eller andra som vill stödja på andra sätt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juni 2023

Diarienummer 2022-01091

Statistik för sidan