Hållbara, lättare och underhållsfria brobalkar för stärkt svensk infrastruktur

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 788 960 kronor
Projektets löptid juli 2019 - juni 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång Lättviktsteknologi - genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt våren 2019

Syfte och mål

Projektet ska utveckla och verifiera ett nytt brokoncept med lättare stålbalkar i rostfritt stål med innovativt utformade korrugerade liv för att ersätta konventionella balkar i samverkansbroar. De korrugerade liven ger stora besparingar i material- och produktionskostnader. Extra viktbesparing fås genom användning av höghållfast rostfritt stål för balkarna, vilket också minskar underhållskostnaderna. Målet är att uppnå minst 20% minskning av material och vikt. Hela livscykelkostnaden för en bro byggd på det här viset kommer att minska med minst 20%.

Förväntade effekter och resultat

Korrugeringen ger betydligt färre avstyvningar på balken, det ger stora besparingar i både produktiontid och materialåtgång. Den tunnare livplåten leder till ytterligare material- och viktbesparing, liksom till mindre energikrävande och snabbare svetsning med mindre värmetillförsel, restspänningar och deformationer. Sammantaget ger det besparing i kostnad och miljöbelastning. Fler positiva effekter är att balkarna kan designas för ökad stabilitet, bärförmåga och utmattningslivslängd. Duplext rostfritt stål ger förutom tunnare liv också underhållsfria balkar.

Planerat upplägg och genomförande

Det treåriga projektet delas upp i flera arbetspaket: teknisk kravspecifikation, design, produktion av provbalkar för verifiering och numerisk modellering, dokumentation av de tekniska processerna, kunskapsspridning och rapportering. Deltagarna är beställare, brokonsulter, materialtillverkare, svets- och brotillverkare, och branschorganisation med stort kontaktnät. Ett sådant brett konsortium gör att forsknings- och utvecklingsarbetet reflekterar verkliga behov, och ger också förutsättningar för att resultaten snabbt kan implementeras i framtida broprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juli 2019

Diarienummer 2019-02601

Statistik för sidan