Hållbara konstgräsplaner

Diarienummer 2018-00334
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att påbörja ett arbete där såväl miljömässigt hållbara lösningar som kommersiellt gångbara produkter och system för framtida konstgräsplaner kan utvecklas samt att utveckla ett partnerskap inför ansökan till steg 2. Projektets mål är att finna hållbara alternativ till dagens konstgräsplaner som lever upp till ställda lag- och funktionskrav samt att forma ett partnerskap för att genomföra nästa steg.

Förväntade effekter och resultat

När steg 3 har slutförts har nya hållbara alternativ till dagens konstgräsplaner som når upp till ställda miljökrav utvecklats och fått spridning.

Planerat upplägg och genomförande

1. En djuplodande omvärldsbevakning genomförs där potentiella alternativa material som kan användas till olika delar av konstgräsplanerna samt potentiella lösningar som kan minska läckage från planerna identifieras. 2. Genom workshops med projektpartner samt inbjudna utvalda leverantörer av alternativa material identifieras ett mindre antal alternativa material som kan utvärderas i kommande samverkansprojekt. 3. Samverkansprojektet (steg 2) planeras, nya nyckelparter knyts till projektet och avtal sluts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.