Hållbara konstgräsplaner

Diarienummer 2018-00334
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Projektet har syftat till att identifiera lovande, mer miljövänliga, alternativ till plast- och gummiprodukter inom konstgräsplaner samt att skapa ett starkt partnerskap för att utveckla dessa alternativ. Två lovande alternativ har identifierats och kommer att testas under kommande steg. Partnerskapet har utvidgats och består nu av en rad intresserade och relevanta aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i två lovande spår som kommer att undersökas och testas under kommande steg. Partnerskapet som är bildat är brett och har relevant kompetens och erfarenheter för att på ett bra sätt utveckla och utvärdera material som i framtiden kan användas för att ersätta plast- och gummiprodukter inom konstgräsplaner.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden har möten, workshopar och sammanställningar av erfarenheter genomförts. Ett starkt samarbete med, den av Naturvårdsverket finansierade, Beställargruppen för konstgräs har inneburit att flera aktiviteter har kunnat samköras och kostnader och arbetsinsatser minskats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.