Hållbara funktionella textilier och papper från materialvetenskap till avancerade slutprodukter

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik, Härnösand
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets konkreta mål var att utarbeta en strategisk forsknings- och innovationsagenda i bred samverkan mellan den svenska skogsindustrin och textil- och modebranschen, samt att ansöka om att etablera ett strategiskt innovationsområde (SIO-program). En FoI-agenda har utarbetats, och finns tillgänglig på www.miun.se/press/framtidsagenda. Ansökan om SIO-program har skett tillsammans med flera andra agendor, med Skogsindustrierna som formell sökande.

Resultat och förväntade effekter

En FoI-agenda har utarbetats och en ansökan om SIO-program har lämnats in. Fortsatt samverkan planeras mellan de aktörer som samarbetat under agenda-processen, både inom ett SIO-program och på andra sätt. Detta ska leda till nya produkter och tjänster från den svenska skogsråvaran, samt stärka den internationella konkurrenskraften för den svenska skogsindustrin och textil- och modebranschen.

Upplägg och genomförande

Arbetet har letts av en styrgrupp och operativt genomförts av en mindre projektgrupp. Underlag har samlats in genom inläsning och en större enkät till svenska aktörer på området. Två större workshops har genomförts där ett stort antal företrädare för olika organisationer har arbetat med förutsättningar och möjligheter. Engagemanget var stort från början och har växt under arbetets gång, vilket är ett gott betyg för såväl innehåll som genomförande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.