Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara evenemangsstäder

Diarienummer
Koordinator RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT - Riksidrottsförbundet
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juli 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att etablera ett nationellt nätverk av aktörer för att utveckla nya lösningar och kunskap som stärker Sveriges konkurrenskraft avseende hållbara stadsevenemang. Projektet har samlat ett konsortium bestående av: RF, Göteborg & Co, Visit Stockholm, Malmö stad, Regionförbundet Kalmar, Inspiration Gotland, Visit Södra Dalarna, Mittuniversitetet, Göteborgs Universitet och BFUF. Genom workshops, intervjuer, egenvärderingar och benchmarking inklusive två gemensamma studieresor, har vi kartlagt behov för att skapa mer hållbara evenemangstäder.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har identifierat och prioriterat de behov referensgruppen har kommit fram till i processen utifrån de uppsatta mål vi presenterade i ansökan. De två studieresor gruppen gjort samt insamlandet av uppgifter från andra länders sätt att arbeta har skapa en bred och kompetent grund för fortsatt benchmarking och värdet av det. Vi har startat diskussion och behovsanalys av vilka gemensamma kriterier, riktlinjer och nyckeltal vi behöver för ett nationellt arbete med hållbara evenemangsstäder. Under processen har vi knutit till oss fyra ytterligare aktörer inför fortsättningen.

Upplägg och genomförande

RF som projektägare har koordinerat projektet med en projektledare och till sin hjälp anlitat processledning för de 4 workshops som genomförts. Varje workshop har planerats av en arbetsgrupp bestående av fyra personer. Processen har tillämpat stark involvering i referensgruppens 11 aktörer där vi gemensamt har planerat och genomfört våra aktiviteter i form av studieresor, egenvärdering och benchmarking. Arbetet bygger på delaktighet/kunskapsöverföring från alla deltagare och då vi har utökat antal parter ser vi vårt arbetssätt gynnsamt för fortsättning mot vår steg 2 ansökan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04335

Statistik för sidan