Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara affärsmodellsinnovationsmetoder i ekosystem för digitalisering av svensk tillverkning

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Entreprenörskap och Innovation
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Tillverkande företag har för närvarande problem att kapitalisera s.k hållbara möjligheter för digitalisering på grund av brister på 1) lämpliga kunskaper om affärsmodeller och 2) insikter om hur man hanterar ekosystemets aktörers engagemang. Därför syftar detta projekt till att identifiera hållbara digitala affärsmodellsmöjligheter för innovation och säkra ekosystemet aktörers engagemang för samarbete inom tillverkningsindustrin.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under steg 1, har projektgruppen inklusive fem forskare uppnått följande resultat. a) kartlagt 40 hållbara möjligheter affärsmodell med 30 industriella aktörer; b) säkrat engagemang från 5 kundaktörer, 4 digitala aktörer och två servicepartners för etapp 2; c) identifierat och definierat 8 affärsidéer med kund- eller slutanvändar-engagemang; och d) nya aktörer med anknytning till industriella nätverk och marknadskommunikation har införts för att få större spridning av projektresultat.

Upplägg och genomförande

Under etapp 1, omfattar projektet fyra huvuduppgifter: 1 ) initial kartläggning av möjligheter till hållbara affärsmodeller , 2 ) identifierande av potentiella kunder och leverantörsfall 3 ) identifiering av kompletterande ekosystemsaktörer, och 4 ) att utveckla preliminära affärsidéer . Dessutom kommer steg 2 att omfatta en initial prövning av metoden och steg 3 kommer att fokusera på att validera och implementera hållbara metoder för affärsmodellsinnovation genom att tillämpa den till konkreta affärsmöjligheter från ett ekosystem perspektiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00491

Statistik för sidan