Hållbar vattenrening - återbruk och vidare förädling

Diarienummer 2016-04720
Koordinator RISE Acreo AB - RISE Acreo, Hudiksvall
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Planeringsprojektet har avklarat tävlingsupplägget för organisering och genomförande, samt identifierat två innovationsspår. Spår 1, Hitta nya användningsområden för slammet - skapa en hållbar produkt En innovationen med stor marknadspotential där återbruk och vidare förädling av slamavfallet. Spår 2, Reducera mängden slamavfall och mera energieffektivt. En innovation som kan reducera mängden vatten i slamavfallet med en torrhalt på mer än 30-35% och göra avvattningsprocessen mer kostnadseffektiv och hållbar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet kommer inte ansöka om ett steg 2 genomförande av en innovationstävlingen. Det är flera orsaker till detta, men det svåraste blir att få deltagare till tävling. Där prissumman är odefinierad och att den enskilda affärspotential är svår att beräkna i antal kronor för deltagande innovatörer. I spår 1 så är det svårt att koppla lösningen till testbädden, samt att det var svårt att definiera tydliga bedömningskriterier. I spår 2, så är ökad torrhalt underordnat spår 1 från behovsägaren. Att bara fokusera på spår 2 löser inte huvudutmaningen att göra något hållbart med slamavfallet.

Upplägg och genomförande

Genomförande bestod av fyra workshopsmöten och projektet kommer inte gå vidare till steg 2. För att behovsägaren inte kan definiera prissumman eller ange affärspotentialen på innovationsbehovet, istället önskas att vinnaren själv beräknar möjliga affärer utifrån volymer av producerat slam och att lösningen har en stor marknadspotential för även andra vattenreningsverk. Spår 1 har svag koppling till testbädden samt att bedömningskriterier för att utse en vinnare är svårt att definiera. Spår 2 (Ökat torrhalt) löser inte dagens utmaning hur man hållbart hanterar slamavfallet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.