Hållbar vandring med Globala Målen och öppna data från Ystad till Stockholm

Diarienummer 2015-06607
Koordinator OPENHEARTED AB
Bidrag från Vinnova 281 617 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Under vandringen från Ystad till Stockholm har vi utbildat 19 av 26 passerade kommuner, en länsstyrelse och en statlig myndighet om öppna data och de hållbara utvecklingsmålen från FN. Målet var minst 20 kommuner. Totalt hölls 22 möten med 70 kommunala tjänstemän och 11 politiker, 20 statliga tjänstemän, 2 tjänstemän på länsstyrelsen och 7 övriga personer. På Facebook fick posterna om vandringen en räckvidd på 42 192 personer där 3 421 på något sätt interagerade med dessa.

Resultat och förväntade effekter

Vi har gjort en kartläggning av hur öppen data är tillgänglig i de 26 kommunerna och hur den är presenterad. Kartläggningen har omfattat var data och metadata finns och hur väl den framhävs av kommunen. Dessutom har bedömning av kvaliteten enligt stjärnmodellen och tydlighet i licensmärkning gjorts. Detta gör att de lätt kan fortsätta med förbättringar. Generellt sett var läget ganska dåligt så även små åtgärder kan ge stora effekter.

Upplägg och genomförande

Mottagandet där vi fick till möten var bra och utbildningstillfällena har varit bra. Vi hade förmodligen kunnat få till fler möten om vi hade lyckats ta kontakt med kommunerna tidigare. Det hjälpte till att vi var flexibla med möteslängd men tyvärr hade vi inte tillräckligt med utrymme i tidplanen för att kunna vara flexibla med mötesdatum vilket ställde till det någon gång.

Externa länkar

Y2S webbplats med info bl a om öppna data i de 26 kommuner som passerades under vandringen från Ystad till Stockholm

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.