Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar och energieffektiv lakning av metaller med ultraljudsstyrd kavitation

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avd Drift, underhåll och akustik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Ultraljudskontrollerad kavitation har potential att öka både lakningsutbytet och lakningshastighet. Tillämpning avser mineraler och biprodukter kända för att vara mycket svåra att laka. Projektet har fokuserat på scheelitkoncentrat. Målet är att modifiera och optimera en skalbar ultraljudskontrollerad kavitationsreaktor för att erhålla en energieffektiv lakningsprocess vid lägre temperatur och atmosfärstryck. Syfte var att demonstrera teknikens potential och definiera värden på kritiska processparametrar som excitationsfrekvens, temperatur och statiskt tryck.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kavitationsintensiteten styrs med akustisk excitering och är beroende av reaktorns geometriska konfiguration och ett kontrollerat flödesförlopp. Bra resultat kräver att excitationssignaler och processparametrar optimeras i förhållande till material lakningsreagens. Genom kavitation kan systemtemperaturen sänkas och förloppen snabbas upp vilket i slutändan ger en potentiell energieffektivisering. Resultaten visar att metoden ger 50% bätttre utbyte jämfört med referens. Målet är att etablera ett samarbete med två industripartners för implementering i pilotskala.

Upplägg och genomförande

Den tillgängliga kavitationsreaktorn anpassades för att hantera en starkt basisk lakningsreagens (natriumhydroxid) och ett flotationskoncentrat av Scheelit, ett mineral innehållande volfram. Excitationssignalen anpassades till reaktorns optimala frekvensrespons. Processparametrar som flöde, temperatur, kavitationsintensitet och signalens frekvensinnehåll varierades. Test genomfördes vid 38 och 60°C med excitation av 23 kHz samt 23+41 kHz. 60°C valdes för jämförelse med referensdata. Flödesinducerad kavitation initierades via en speciellt utformad dysa.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02620

Statistik för sidan