Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar och cirkulär SANDåtervinning (SANDRA)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid november 2023 - oktober 2027
Status Pågående
Utlysning Cirkularitet - FFI
Ansökningsomgång Cirkularitet - FFI - Hösten 2023

Syfte och mål

Detta projekt står som en banbrytande strävan att digitalt transformera gjutningsprocessen i gjuterier, genom att integrera empiriska mätningar, numerisk modellering och maskininlärning inom sandåtervinningsprocesser. Syftet med detta projekt är att minska miljöpåverkan från sandåtervinningsprocesserna. Projektet syftar till att introducera en maskininlärningsmodell för sandåtervinning för att hjälpa gjuterier att optimera processparametrar, bättre hantera sin sandåtervinningsprocess, optimera deras materialförbrukning och minska mängden gjutdefekter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla innovativa modeller för effektivare sandåtervinning och totalt sett en stabilare gjutprocess, som kommer att bidra till ett hållbart, resurseffektivt och cirkulärt produktionssystem. Förväntade resultat är att minska gjuteriernas miljöpåverkan genom att minska mängden sandavfall och efterfrågan på ny sand med hjälp av en maskininlärningsmodell för att optimera sandåtervinningen. Tillvägagångssättet är att öka sandåtervinningen till dess maximala samtidigt som kvaliteten på gjutgods bibehålls och/eller förbättras.

Planerat upplägg och genomförande

Ett maskininlärningsprojekt börjar med att samla in data från relevanta källor vilket innebär att extrahera viktiga tillverkningsdetaljer och formatera dem på lämpligt sätt. Projektet börjar med att samla in data om egenskaper hos råvaror som sand, bindemedel och tillsatser som ingår i sand och kärnblandningar med hjälp av unika verktyg och metoder utvecklade av projektpartners. Efter datainsamlingen genomgår data förbearbetning för att kunna producera och träna en maskininlärningsmodell skräddarsydd för att förbättra sandåtervinningsproceduren och höja gjutkvaliteten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 november 2023

Diarienummer 2023-02624

Statistik för sidan