Hållbar modellbaserad prediktionsreglering inom processindustrin

Diarienummer 2014-05219
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - EES
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Projektet har undersökt möjligheter för att i större utsträckning använda MPC inom processindustri med fokus på pappersindustri. Målet med projektet har varit att identifiera det nuvarande läget för MPC-reglering för pappersmaskiner samt att peka på framtida behov och möjligheter till förbättringar inom tre delområden: modellunderhåll, MPC under normal drift och optimala kvalitetsomställningar. Dessa mål är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det finns stor potential för förbättringar vad gäller MPC inom processindustri, så som för reglering av pappersmaskiner. I projektet har metoder som kan användas som utgångspunkt för detta identifierats. Det har också bekräftats att dynamiska modeller av pappersmaskiner under kvalitetsomställningar i stort saknas, därför finns stor förbättringspotential här. Projektet har även lett till en forskningsansökan som förhoppningsvis kan höja produktiviteten i processindustri avsevärt.

Upplägg och genomförande

Projektet har involverat en partner från akademin och en från industrin. De olika aktiviteterna har drivits på olika platser men koordinerats genom en övergripande projektledning. Delresultat har kontinuerligt sammanställts och analyserats av mindre grupper inom projektet. Resultaten har sedan kommunicerats till samtliga deltagare vid gemensamma möten. De olika projektdeltagarna har ofta haft täta kontakter och genomförandet bedöms ha varit effektivt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.