Hållbar mat från havet

Diarienummer 2015-05102
Koordinator MUSSELFEED AB
Bidrag från Vinnova 493 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Musselfeed skapar klimatsmart foder och mat från musslor. Musslor är en stor oexploaterad källa av fullvärdiga proteiner och hälsosamma marina -fetter. Fler musselodlingar bidrar samtidigt till minskad övergödning. I jämförelse med andra proteinkällor har Musselfeeds musselråvara extremt mycket lägre klimat-påverkan. Över 160 gånger lägre än svenskt nötkött. I detta projekt har tillämpad industriell forskning kombinerats med affärsutvecklings-kompetens för att ta forskning till en kommersiell produkt.

Resultat och förväntade effekter

Prioritera Initierat samarbete med två olika applikationer inom livsmedelsindustrin, för prototyputveckling. Utforska Projektet har resulterat i att identifiera och skapa relationer med leverantörer av musslor och framtida kunder i Sverige, Norge och Tyskland. Utveckla vi har identifierat fem olika leverantörer av processutrustning. Vi har valt även startat uttestning av en potentiell tillverkare.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts av VD, Sofia Kocher och grundaren Odd Lindahl. Det operativa arbetet har fokuserat på möten med potentiella samarbetspartners och kunder. En Advisory Board har gett strategisk input till affären. Advisor board består av : Linus Bille, grundare och VD Eicorn, erfarenhet från försäljning, finansiering och innovation. Bengt Gunnarsson, VD Camparus, erfarenhet från livsmedelsindustrin, tex som Sverigechef ABBA Seafood AB. Peter Kenamets, chefsjurist på Awapatent med fokus på patent och IP-rättigheter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.