Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar industriell produktion av fisk med hjälp av AI och avancerad dataanalys

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bidrag från Vinnova 599 150 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - juli 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Syfte och mål

Studiens mål är att göra industriell landbaserad produktion av fisk mer cirkulär och hållbar, ur alla tre hållbarhetsperspektiven, med hjälp av AI och avancerad dataanalys. Det långsiktiga syftet med studien är att göra det möjligt för fiskproduktionsindustrin att optimera sin produktion med hjälp av sensorer och avancerad dataanalys.

Förväntade effekter och resultat

Studien kommer att resultera i ett förslag på hur man bör arbeta vidare för att implementera digitalisering och avancerad dataanalys i fiskproduktionsindustrin. Detta kommer att ha stor positiv effekt på den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i hela branschen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utvärdera användning av AI och datadrivna metoder för produktion av fisk i landbaserade, slutna anläggningar. Vi kommer att söka bestämma fiskens beteende för att optimera utfodringen, bestämma biomassa och storlekfördelning för att optimera tidpunkt och utbyte vid slakt, och utvärdera vattenkvalitetsstyrd utfodring av för att väsentligt minska foderåtgång med bibehållen produktion. Vi kommer till slut att ta fram ett underlag för ett framtida forsknings- och utvecklingsprojekt där datadrivna metoder vidareutvecklas och implementeras i industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 oktober 2021

Diarienummer 2021-02404

Statistik för sidan