Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar hantering av plastavfall från sjukvården

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det långsiktiga syftet med projektet har varit att utveckla metoder för att göra hanteringen av plastavfall från sjukvården mer hållbar, genom ökad materialåtervinning, återanvändning och förebyggande åtgärder. Målet med initieringsprojektet var att på olika sätt skaffa större kunskap om plastavfall från sjukvård, för att planera det fortsatta utvecklingsarbetet. Målet med initieringsprojektet har uppnåtts, och vi har börjat att sträva efter det långsiktiga målet. Vi har genomfört de aktiviteter som var planerade och vi har uppnått de resultat som förväntades.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har i fått ökad kunskap om plastavfall från sjukvården, och de hinder och möjligheter som är förnippade med att utveckla hanteringen plasten. Det finns en stor mängd plastavfall (rena förpackngar) som relativt lätt borde gå att föra in i återvinningssystemet. Sedan finns det ytterligare plast som är potentiellt smittförande eller förorenad men som måste kontrolleras och förbehandlas på olika sätt innan det kan föras in i återvinningssystemet. Det finns också olika nationella och internationella projekt och strävanden som också strävar mot ökad plaståtervinning.

Upplägg och genomförande

Initieringsprojektet bestod av en rad olika aktiviteter som - fallstudier - omvärldsanalys - aktörsanalys och analys av hinder och möjligheter - utvidgning av konstellationen/konsortiet - skapa kontaker med andra nationella och internationella projekt och initiativ. Projektet har genomförts som planerat och vi har erhållit de resultat som förväntades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00704

Statistik för sidan