Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Halkfria vägar - Utveckling av uppvärmda cykelbanor med geoenergi

Diarienummer
Koordinator PEAB ASFALT AB - PEAB ASFALT AB,Teknik
Bidrag från Vinnova 450 315 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Klimatneutral infrastruktur för transport

Senast uppdaterad 5 mars 2020

Diarienummer 2017-02679

Statistik för sidan