GU Ventures

Diarienummer 2015-03068
Koordinator GU VENTURES AB - GU HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Excellens 2015

Syfte och mål

Det övergripande målet är att skapa värdetillväxt i projekt och företag och därmed bidra till utveckling av våra intressenter och till en högre tillväxt i Sverige. Inkubatorn har under perioden arbetat med att få inkubatorobjekten att nå sina milstolpar och ta sig till nästa nivå. Vi har utvecklat inkubatorns strukturkapital och erbjudande till inkubatorbolagen och bidragit till att utveckla inkubatorbranschen i Sverige och GU Ventures har blivit topprankad i Sverige och Europa bland högskolenära inkubatorer.

Resultat och förväntade effekter

Inkubatorn har stöttat entreprenörerna med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella och kommersiella nätverk samt en kreativ miljö med tillhörande kontorsservice. Bolagen har under perioden attraherat över 200 mkr i kapital, rekryterat personal och ledamöter. Flera bolag har noterats på Nasdaq FirstNorth o Aktietorget. Vi har också deltagit aktivt med att utveckla det regionala och det nationella inkubatorprogrammet genom att delta i SISPs ERFA-möten, att driva ALIS Life science samarbete, samt tagit ledartröjan för att utveckla de västsvenska inkubatorerna.

Upplägg och genomförande

GU Ventures inkubator erbjuder idégivare en välutvecklad företagsutvecklingsprocess, strategiskt och operativt resursstöd med mångfacetterad expertis, infrastruktur, kontorsplatser, arbetskollegor, nätverk och kapital i följande paket: A: personer i form av resursstöd, kollegor och expertis B: kontor i form av miljö och faciliteter C: process i form av strukturkapital D: kapital i form av eget ägarkapital och via nätverk Vi har utvecklat vårt inkubatorerbjudande till bolagen under perioden, effektiviserat processer och arbetsmetoder och det arbetet fortsätter.

Externa länkar

GU Ventures hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.