Gruppstyrd programmatic media

Diarienummer 2015-02220
Koordinator Storigo AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Syftet med projektet var att få en ökad förståelse för hur man kan parametrisera grupper av individer som passerar förbi budskap på publika skärmar och att få en ökad förståelse hur dessa grupper konsumerar budskapen. Målet var att erhålla en experimentplattform där man med hjälp av sensorer kan mäta hur digitala budskapen konsumeras. Experimentplattformen har tagits fram och målet anses därmed vara uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram en fungerande experimentplattform för att, på ett kontrollerat sätt, presentera dynamiskt innehåll på digitala skärmar samt mäta hur det dynamiska innehållet konsumeras. De förväntade effekterna är att få en ökad kunskap om betydelsen av informationens presentation för att informationen skall nå fram till dess mottagare.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som ett traditionellt projekt. På en högre nivå delades projektet upp i ett antal delområden och respektive delområde delades in i ett antal delmoment som var mer eller mindre beroende av varandra. Projektmedlemmarna var inte 100% allokerade i projektet utan det tillämpades ett agilt arbetssätt där projektmedlemmarna fick anpassa sin arbetstid beroende på om det fanns annat som för stunden var mer prioriterat. Då utvalda projektmedlemmar har ett genuint intresse för innovationer har det funnits en naturlig dragning till det aktuella projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.