GrowOff 2.0 - framtidens odling

Diarienummer
Koordinator Grönska Stadsodling 365 AB
Bidrag från Vinnova 1 978 076 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Från linjär till cirkulär
Ansökningsomgång Fashiontech och foodtech

Syfte och mål

Grönska Stadsodling ämnar i detta projekt vidareutveckla konceptet inomhusodling i matbutik. Grönska har redan konstruerat och testat en modul för inomhusodling som kallas GrowOff, där örter och bladgrönt odlas på 2 kvm direkt i matbutiken. Detta koncept vill vi nu vidareutveckla till GrowOff 2.0, en modul som kan återanvända resurser (framförallt i form av biogödsel) i ett cirkulärt system och dessutom drivas med en högre grad av automation.

Förväntade effekter och resultat

Med GrowOff 2.0 vill Grönska vara först i Norden att introducera klimatoberoende odling direkt i matbutik. GrowOff-modulen kräver mindre vatten än frilandsodling, mindre energi än växthus, utnyttjar matbutikens uppvärmda yta och kan kapa transport av de livsmedel vi odlar. Genom att utveckla ett mer cirkulärt system kan GrowOff 2.0 ta vara på matbutikers svinn i form av biogödsel som produceras som restprodukt vid produktion av biogas. Med introduktion av automation blir GrowOff 2.0 mer användarvänlig och kan spridas utanför matbutiker, till exempel i restauranger eller skolor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektplanen för GrowOff 2.0 kommer kulminera i en färdigställd prototyp som kan testas i butik under våren 2020. Under resan dit kommer Grönska samarbeta med Coop för att ta fram en odlingsmodul som förser Coops kunder med de livsmedel de vill ha och samtidigt blir en naturlig del av Coops rutiner och återanvänder butikens svinn. Alfred Nobel Science Park, med expertis inom autonoma system och robotik, kommer bidra till GrowOff-modulens automation så att odlingen enkelt kan drivas av butikens egna anställda.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 november 2018

Diarienummer 2018-03575

Statistik för sidan