Grönovation - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar

Diarienummer 2013-02481
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovativ organisering - steg 1

Syfte och mål

Syftet var att grundlägga ett större projekt för att fördjupa förståelsen för hur innovationer i gröna näringar går till och skulle kunna gå till. Historiskt finns en tradition av forskning inriktad på specifika problem såsom en viss odlingsmetod. Men i detta projekt var siktet inställt på principiell kunskap om innovationsprocesser. I projektet skulle också prövas nya sätt att driva fram innovation. Lärdomar skulle sedan användas för att skapa en teoretisk referensram.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är en ansökan till Steg II, men också ökad innovationskompetens, stärkta nätverk för innovationsfrågor och ´blodad tand´ för innovation. Ett centralt resultat är utkast till modeller för användardriven innovation och kollektiv organisering av innovationsprocesser där gränsöverskridande ledarskap krävs för att hantera samarbete mellan juridiska aktörer. Modellerna utgår från idén om användare som medproducenter genom att förmedla behov och genom att bidra med lösningar.

Upplägg och genomförande

Ett starkt team av kompetensaktörer generade kollektivt såväl forskning som utveckling. Centralt var att inventera praktikfall som illustrerar innovation i gröna sektorn. Vidare inventerades angelägna behov, med fokus på sådana som ännu inte tillgodosetts. Det genomfördes också ´fältexperiment´. Två handlade om att ´plantera´ en nyhet hos en användare och sedan extrahera synpunkter och idéer. Kommunikationen har varit intensiv. Se vidare projektets hemsida där rapporten Aktiviteter och delresultat i projektet Grönovation Steg I finns att ladda ner.

Externa länkar

Webbplatsen för Grönovation som också inkluderar engelsk del (Greenovation Sweden).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.