Gröna tak - samverkan med Nigeria

Diarienummer 2016-00194
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 384 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har startat upp ett samarbetsprojekt med Nigeria där vi har gjort en förstudie av möjligheter och problem för gröna tak och dess implementering. Detta har följts upp med besök där vi interagerat med flera aktörer som t ex planerare, förvaltningsföretag, NGO:s och exploatörer. Vi har identifierat vilka tjänster och produkter som kan vara relevanta för en fortsatt utveckling av grönataksystem på den nigerianska marknaden. Projektet har gynnat vårt UDI-projekt genom att ha tydliggjort behovet av lokal anpassning av tekniska system och dess integration med byggnaden i stort.

Resultat och förväntade effekter

Barriärer för användningen av gröna tak i Nigeria är byggnadernas konstruktion, kostnader för installation, rädsla för fukt och risk för höga skötselkostnader. Drivkrafterna bör vara ekonomiska eftersom det saknas krav på gröna tak i stadsplanering. LOD har varit drivande för utvecklingen i Sverige men ses inte som en viktig fråga i Nigeria. Elproduktion och kyleffekten av vegetationen ses som en nyckel. Det finns en potential i gröna tak med lokala komponenter, lokala återvunna jordar och ett inhemskt växtmaterial. Detta skulle också vara en intressant utveckling i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom inledande sökning på vetenskapliga publiceringar, produkter och företag inom området. Detta genererade flera kontakter. Under större del av projektet hade vi en kontaktperson på plats i Nigeria som kunde arbeta med nätverkande, marknadsföring av vårt projekt och förmöten. Detta förarbete strukturerades upp i en aktörs- och produktöversikt. Vi identifierade flera nyckelfrågor gällande gröna tak i Nigeria. Förarbetet gjorde att vi kunde träffa många och högintressanta aktörer när vi väl var på plats. VI har identifierat framgångsfaktorer.

Externa länkar

Länken leder till ursprungsprojektets hemsida där reserapporten lagts ut under publikationer. Länken leder till den utbildningsmodul som har tagits fram i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.