Grön Flygteknisk Motordemonstration

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9005
Bidrag från Vinnova 48 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla och tillverka demonstratorer inom GKNs specialisering i projektet, vilka validerats till TRL 5-6 i fullskaliga prov i samarbete med internationella flygmotorintegratörer. Projektet har helt uppfyllt och till och med överträffat målen.

Resultat och förväntade effekter

Nya lättviktsteknologier har validerats i nya motortyper. Stora miljöeffekter uppnås genom de nya motortyperna. Dessutom har projektet lett till civila affärer och nya affärsmöjligheter både för GKN och projektets SMF-partner, samt agerat draglok för forskare på högskolor och institut.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits som ett antal fokuserade delprojekt, ett mot varje demonstrator. Varje delprojekt har olika partnersammansättning. Vissa partners deltar i flera delprojekt. Detta upplägg har fungerat väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01027

Statistik för sidan