Gro Life EDU

Diarienummer 2015-04636
Koordinator GRO PLAY DIGITAL AB
Bidrag från Vinnova 620 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Gro Life Edu är en lek- och spelplattform för multi-player-användning i skolan med syfte att djupare engagera elever i det löpande lärandet på ett holistiskt vis. Elever från olika årskurser kan med hjälp av nya kunskaper och färdigheter tillsammans utveckla och underhålla en virtuell värld, där socialt samspel och en hållbar livsstil tränas och belönas. I vårt arbete har vi lyckats med att utveckla en betaversion av spelet och vi har även lyckats väl med att nå ut till barn / elever samt pedagoger, vilka har bekräftat flera av de behov och lösningar vi antagit vid projektets början.

Resultat och förväntade effekter

Att öka användningen av IKT i skolan avseende skapande, särskilt inom grupper som normalt sett är svagare inom dessa områden, pga ålder, IKT-mognad eller resursbrist. Att sänka trösklar och att öka lusten kring skapande och deltagande mha digitala verktyg och ekosystem. Genom att spela spelet verkar elever fått upp intresset och engagemanget och genom världen också fördjupat sig i detaljer och färdigheter. Våra intervjuer har också visat på att spelet erbjuder elever på olika mognadsnivå att utforska och lära sig i sin egen takt.

Upplägg och genomförande

-Research och intervjuer med pedagoger, skolledare och elever kring frågor som beteende, behov, problemformulering och förslag på lösningar -Utveckling av prototyper -Tester och iterationer i nära samarbete med skolor - pedagoger och elever -Utveckling av alfa-version av produkt -Lansering av beta-version av produkt bland svenska skolor -Utvärdering av resultat och formulering av nästa steg Vi är mycket nöjda med att ursprungsplanen höll även i genomförandet mycket tack vare gott samarbete mellan Gro Play och HSR. Även samarbetsvilliga pedagoger/skolor har varit ovärderlig

Externa länkar

Gro Life EDU is a play- and game platform for multi-player use in schools.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.