Green Road Freight Corridors ver 2

Diarienummer 2009-01600
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6610, M1.6
Bidrag från Vinnova 3 840 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI