Graphene-reinforced TeXtreme® materials

Diarienummer 2018-01483
Koordinator Oxeon AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen) - våren 2018

Syfte och mål

Oxeon syftar till att utveckla grafenförstärkta TeXtreme®-material (GR-TeXtreme®). För att behålla det unika med TeXtreme®, innefattar konceptet att integrera grafen i den nuvarande produktionsprocessen. GR-TeXtreme-produkterna förväntas nå TRL3 (Technology Readiness Level 3) inom detta projekt, vilket resulterar i ett analytiskt och experimentellt bevis på konceptet. För att nå detta mål kommer Oxeon att arbeta nära Chalmers Industriteknik (CIT) som kommer att ge stöd tack vare deras omfattande kunskaper kring grafen. CIT kommer även utföra testning och karaktärisering inom projektet.

Förväntade effekter och resultat

Användningen av grafen i TeXtreme®-produkter förväntas förbättra kompositens mekaniska egenskaper, såsom brottseghet, slagtålighet och interlaminär skjuvhållfasthet. Detta skulle vara av högt intresse, inte bara inom sport utan också för flyg- och industrimarknader. Resultaten av detta FoI-projekt och utvecklingen av GR-TeXtreme®-materialet förväntas öka Oxeons försäljning och kommer att ge avsevärt högre konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

- Grafentillverkare och produkter (05/18 to 06/18): Val av lämplig grafenprodukt. - Teknisk genomförbarhet i produktion (05/18 to 06/18): Genomförbarhetsanalys och riskanalys för produktionsmiljön. - GR-TeXtreme®-materialproduktion (08/18 to 12/18): Utveckling av GR-TeXtreme®-förstärkning. - GR-TeXtreme®-komposittillverkning (01/19 to 03/19): Utvärdering av lämpliga tillverkningsprocesser och tillverkning av GR-TeXtreme®-kompositer. - Karakterisering och mekanisk provning (02/19 to 05/19): Kvantifiering av förbättring av mekaniska egenskaper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.