Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Graphene-reinforced TeXtreme® materials

Diarienummer
Koordinator Oxeon AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Viktiga resultat som projektet gav

I detta projekt strävade Oxeon efter att utveckla ett grafen förstärkt TeXtreme® material (GR-TeXtreme®) genom att integrera grafen i Oxeons befintliga produktion för att erbjuda en unik produkt och erhålla konkurrensfördelar. Målet var att visa att grafen är applicerbart på TeXtreme® material och att det förbättrar några av dess mekaniska egenskaper. Med hjälp av Chalmers industriteknik (CIT) har Oxeon fått erfarenhet av att arbeta med grafen och ökat intresset från nya sportutrustningskunder.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tack vare detta projekt har Oxeon fått möjlighet att få tillgång till grafen i sin produktion. I nära samarbete med en europeisk grafenleverantör har flertalet grafendispersioner tillverkats och utvärderats i Oxeons produktionsprocess i en semiindustriellt skala. GR-TeXtreme® förstärkt material har producerat och kompositer har tillverkats vilka sedan karakteriserats. Några processutmaningar har identifierats och möjliga för förbättringar har föreslagits.

Upplägg och genomförande

Projektet har delats upp i 7 arbetspaket under 16 månader. CIT har utfört karakteriseringar parallellt med Oxeons testförsök. Samarbetet med projektpartners och grafentillverkaren har varit lyckosamma. Grafentillverkaren var väldigt involverade i projektdiskussionerna och gav värdefull input om grafenet som användes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 maj 2018

Diarienummer 2018-01483

Statistik för sidan